فاجعه ای بزرگ به نام سد گتوند در کشور / موزه عبرت محیط زیست

فاجعه ای بزرگ به نام سد گتوند در کشور / موزه عبرت محیط زیست

به قول دکتر اسماعیل کهرم، ایران درس عبرت کشورهای همسایه شده است. وی می‌گوید: “این‌جاست که دل هر ایرانی می‌شکند و اشکش جاری می‌شود”. دکتر کهرم می‌گوید: “در آینده‌ای نزدیک آیندگان ما بسیاری از این سدها را تخریب خواهند کرد”.


سایت تخصصی آب/ nowater.rzb.ir